Zorgen om zeereuzen


Korte tijd blokkeerde een vastgelopen zeereus het Suezkanaal. Een lange file onstond achter het schip. De paniek was groot, want de schade liep per uur op. Gelukkig kon het schip eerder dan verwacht wordt losgehaald, maar de schrik zit er in bij iedereen die afhankelijk is van de aanvoer via het kanaal. 

Bron
De Volkskrant 
Zeereuzen bieden reders veel voordelen – tot het een keer goed misgaat

Woordenschat
de gemoederen - de reder - de kolos - mondiale - speculeren - navorsingen - schaalvoordelen - buitenproportionele - vergen - slepers - de megalomanie - de zak krijgen

Leerdoel

Ik kan belang en risico's van het gebruik van grote containerschepen nader toelichten.

Opdracht 1 - Betekenis afleiden
Leid bij de volgende woorden met de context af wat ze betekenen. Schrijf de betekenis op en kijk daarna met een woordenboek na.
  • de gemoederen - alinea 1
  • mondiale - alinea 4
  • speculeren - alinea 7
  • schaalvoordelen - alinea 8
  • buitenproportionele - alinea 8
  • de megalomanie - alinea 9
Opdracht 2 - Woordenschatsamenvatting
Vat de tekst samen in maximaal 5 zinnen. Gebruik alle woorden en uitdrukkingen van de woordenschat.

Opdracht 3 - Infographic
Vat de tekst samen in een infographic over de voor- en nadelen van zeereuzen.