Extreme meningen


Het is niemand vreemd. Als we een extreme mening horen, willen we die ander graag met de best mogelijke argumenten overtuigen. Maar levert dat veel op?

Bron

Woordenschat
instituties - gelijkgestemden - devies - potentiële - bedraad

Leerdoel
Ik kan de aanpak in de tekst toelichten.

Opdracht 1 - Vragen
1. Waarom gold algemeen stemrecht lang als een levensgevaarlijk idee?
2. Hoe verklaart de wetenschapper de gevoeligheid van mensen voor extreme ideeën?
3. Wat zijn vaak onze eerste neigingen als we in aanraking komen met extreme ideeën?
4. Wat is een betere aanpak?
5. Hoe verklaart de wetenschapper dat mensen met extreme ideeën moeilijk afscheidnemen van deze opvattingen?

Opdracht 2 - Situatie
Beschrijf een situatie waarin jij te maken had met een extreme mening. Vertel hoe je ermee omging en wat je dankzij de video anders zou kunnen doen in een vergelijkbare situatie.

Opdracht 3 - Reminder
Geef de beste tips uit de video op een creatieve manier vorm. Kies eerst wat voor jou de meest waardevolle aanwijzingen zijn. Bedenk daarna een vorm waarin je ze goed on de aandacht kunt brengen en maak een ontwerp.