Het Israëlisch-Palestijnse conflict nader bekeken


Het oplaaiende geweld in Israël van de voorbije weken heeft een lange, ingewikkelde geschiedenis. Een journalist beschreef die de geschiedenis in tien thema's.

Bron

Leerdoel
Opdracht 1 - Vragensamenvatting
Vat ieder thema samen in twee vragen. Wissel daarna je vragen uit met een klasgenoot en beoordeel bij elkaar of de vragen de tekst voldoende samenvatten. Noteer je feedback bij de vragen.

Opdracht 2 - Woordenschat
Schrijf de woorden op die je nog niet kende. Noteer in je eigen woorden wat het woord betekent. Probeer de betekenis af te leiden met behulp van de tekst. Zoek woorden op als je de betekenis niet op die manier kunt vinden.

Opdracht 3 - Subjectief/objectief
Bespreek kort de informatie in de tekst. In hoeverre is de informatie subjectief of objectief? Of verschilt het per onderdeel van de tekst. Geef voorbeelden bij jouw oordeel over de tekst. Vergelijk je antwoord met een klasgenoot.