Nederland-Oekraïne: Bijna verloren met 2-2, maar toch het tij gekeerd


Sportpresentaties (vooral als ze oranje zijn) leveren in de media vaak bloemrijke commentaren op. Een voorbeeld is de terugblik die De Volkskrant kort na het einde van de wedstrijd Nederland-Oekraïne publiceerde. Kolengruis, rouwdouwers, euforie: dat zegt genoeg.

Bron
De Volkskrant Geen 5-3-2, maar echt 3-5-2: zege op Oekraïne is ook een eerbetoon aan Frank de Boer

Woordenschat 
de werkende klasse - schavot - euforie - kolengruis - rouwdouwers - zeeg - gedoemd - eerzaam - regiment - in formatie - passende jas - onorthodoxe - genoegzaam bekend - dekselse

Leerdoel 
Ik kan het oordeel van de schrijver van de tekst in enkele zinnen samenvatten.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat wordt bedoeld met de werkende klasse (alinea 1)?
2. Leg de beeldspraak "kolengruis aan de voeten" (alinea 2) uit.
3. Wat wordt bedoeld met "ze aten en dronken voetbal" (alinea 3)?
4. Waarop doelt de schrijver als hij spreekt over "chaos"?
5. Wat wordt bedoeld met de uitspraak "chaos is tegenwoordig een verkoopargument in voetbal" (alinea 5)?
6. Noem twee voorbeelden van kritische kanttekeningen van de schrijver?
7. In welke opzichten is de schrijver bijzonder tevreden over Oranje?

Opdracht 2 - Vergelijkingen
De tekst bevat veel vergelijkingen met- en zonder als. Kies er vier en leg ze kort uit.

Opdracht 3 - Beeldspraak
De tekst bevat bijzonder veel beeldspraak. Kies vijf voorbeelden en leg ze kort uit aan een klasgenoot.