Nederland, dat ligt op Avalonia


Bron 
AD Nederland lag ooit op het verloren continent Avalonia, met Canada, Engeland, Denemarken en Duitsland

Woordenschat 
opmaat - hoogtijdagen - subductiezones - erts - fijnmaziger - seismologen

Leerdoel 
Ik kan uitleggen hoe de vroegere continenten kunnen worden gereconstrueerd.

Opdracht 1 - Teken de tekst
Lees de tekst en maak daarna een getekende samenvatting. Laat zien wat de wetenschapper onderzoekt, hoe hij dat doet en welke ontdekkingen hij al heeft gedaan. 

Opdracht 2 - Tekstschema
Vat de tekst samen in een schematisch overzicht. Noteer van elk van de twaalf alinea's (inclusief inleiding) de kerngedachte en het onderwerp. 

Opdracht 3 - Vragensamenvatting
Vat de tekst samen door over elk van de twaalf alinea's (inclusief de inleiding) een verdiepende vraag te bedenken.