Uitkijken naar Europa


Voor veel mensen in Afrika wacht Europa als een plek waar ze de kans hebben dromen waar te maken. Lees de reportage over een aantal migranten die wacht tot ze over zee naar Europa kunnen reizen.

Bron
Trouw 
Tienduizenden Afrikaanse migranten zitten vast in TunesiĆ«. ‘Europa is mijn droom’

Woordenschat
reportage - migranten - sober - voorstad - hun heil zoeken - tussenstation - grimmig - visum - afzijdig - start-ups - het zwarte circuit - netwerk

Leerdoel
Ik kan vertellen waarom migranten van Afrika naar Europa willen reizen en hoe ze in afwachting van een oversteek leven.

Opdracht 1 - 5w1h-vragen
Vat de tekst samen in 5w1h-vragen. Bedenk er zoveel als nodig zijn om alle belangrijke onderwerpen in de tekst aan bod te laten komen.

Opdracht 2 - Samenvatting 
Vat de tekst samen met behulp van de woorden van de woordenschat. Kies voor een samenvatting die je maakt met tekst of met tekeningen. 

Opdracht 3 - Ready made
Maak met behulp van de tekst een ready made. Bij een ready made kies je een tekstfragment waarbij je de zinnen zo opbreekt dat je van de bestaande tekst een gedicht maakt. Kijk ter inspiratie online naar voorbeelden van ready mades.