Printrevolutie?

Lees het artikel Oud-studenten TU Delft ontwikkelen printer zonder inkt Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat
pitchen (alinea 3)
de co-founder (alinea 3)
het prototype (alinea 5)
het verdienmodel (alinea 5)
de office- en consumentenmarkt (alinea 6)

BK
1. Wat bedoelt de schrijver met ¨in de markt zetten¨ (alinea 3)?

2. Hoe komen deze printers bij de consumenten?

3. Inkless-printers lossen op drie gebieden problemen op. Vul in:
milieu:
kosten:
gebruik:

4. In hoeverre is de onmogelijkheid om kleur te carboniseren een bezwaar?

GT
1. Wat bedoelen de uitvinders met carboniseren?

2. Welke twee verbeteringen waren nodig in het proces van inbranden?
-
-

3. Wat bedoelt de tekst met ¨onder de radar¨ (alinea 5)?

4. In welke opzichten is dit nieuws belangrijk?

HV
1. Hoe gaat carboniseren in zijn werk? Beschrijf het proces m.b.v. de tekst.

2. Waarom gebeurde de ontwikkeling van dit product in stilte?

3. Waarom zijn patenten belangrijk voor de ontwikkelaars?

4. Geef het artikel een andere titel waardoor het nieuws belangrijker wordt.