Wat een weer!

Lees het artikel Snel verbrand door sterke zonkracht

Voer daarna de opdrachten uit.

O Schrijf de tekst voor een weerbericht. De dag van het weerbericht kies jezelf. De informatie gebruik je van een weerwebsite. Verwerk de informatie uit de leestekst van vandaag in je weerbericht. Lever een kopie van de tekst in bij de docent.
O Neem het weerbericht op met je Ipad. Gepresenteerd door jou. Met een echte weerkaart. Maak voor een weerkaart gebruik van een afbeelding van internet op een van de digiborden in school. Mail de docent een foto als bewijs (en omdat we heel benieuwd zijn naar je weerbericht!). 😎 Bewaar het filmpje. We vragen volgende week enkele leerlingen om hun filmpje te laten zien.

Woordenschat
hogedrukgebied
ozonlaag
UV (ultraviolet)
zonkracht
ozonafbreking

Leerdoel:
BK / GT O Ik kan de begrippen in de woordenschat toelichten
HV O Ik kan het verband tussen de begrippen presenteren