Sint-Maarten in puin

Lees het artikel Supermarkten Sint-Maarten geplunderd, er is geen politie op straat en bekijk de clips Hoe ontstaat een orkaan in tropische sferen? en Wat is een orkaan?

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen hoe een orkaan ontstaat
O Ik kan belangrijke gevolgen van een orkaan benoemen

Woordenschat:
episch = zeer indrukwekkende
catastrofale = rampzalige
deprimerende = neerslachtig makende
de avondklok = (militair) verbod zich 's avonds en 's nachts op straat te bevinden

Opdracht BK, GT en HV
Maak daarna een infographic over het ontstaan van orkanen en de gevolgen.