Excuusinflatie

Lees het artikel Alweer excuses om meetoo: ´De geloofwaardigheid neemt wat af´
Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan vertellen waarover de metoo-discussie gaat
O Ik kan de vragen en antwoorden van deze tekst kort samenvatten

Woordenschat:
intimideren = bang maken
de intimidatie = het intimideren
de reputatie = goede naam, faam
weloverwogen = goed overdacht
de aantijging = de beschuldiging
publicitaire = ten aanzien van bekendheid
publiciteit = openbaarheid, het maken van reclame

BK en GT
Noem van elke alinea het onderwerp en de hoofdgedachte.
alinea 1: Gisteren...
alinea 2: Louis...
alinea 3: ¨Dit...
alinea 4: Eerder...
alinea 5: De beslissing...
alinea 6: Uiteindelijk...
alinea 7: Vaak...
alinea 8: Uiteindelijk...
alinea 9: Herstel....

GT+ en HV
1. Welke vragen staan centraal in de tekst?
2. Maak met de woordenschat een korte samenvatting van de tekst waarin je antwoord geeft op deze vragen.