Vervuiling door teveel vluchten

Lees het artikel Duurzaam vliegen: een illusie?

Leerdoel:
▢  Ik kan informatie ordenen en schematisch weergeven

Opdracht
Maak een infographic over de kern van het artikel.
Kies de vijf belangrijkste woorden uit en benadruk die in je infographic.
Werk vanuit de belangrijke kenmerken van een infographic die we in de klas hebben besproken.
Maak de infographic met bijvoorbeeld Google docs, Word of een programma waarmee je goed kunt vormgeven.