Wachtwoorden op straat

Lees het artikel Miljoenen Nederlandse wachtwoorden online

Woordenschat
▢ circuleren = rondgaan
▢ vitale functies = de belangrijkste taken
▢ de krochten = onderaardse holen
▢ de database = een verzameling digitale gegevens
▢ infiltreren = binnendringen
▢ cruciale = doorslaggevende

Opdracht
Ontwerp een kaartje met alle aanbevelingen en waarschuwingen uit de tekst.