Woede over campagnefilmpje

Leerdoel:
▢ Ik herken standpunten in een tekst
▢ Ik kan standpunten kort toelichten
▢ Ik kan overeenkomsten en verschillen in standpunten bespreken

Woordenschat:
▢ representeren
▢ de ophef
▢ de spreekbuis
▢ abject
▢ demoniseren
▢ dehumaniseren
▢ het target


Opdracht
Lees het artikel Kritiek op PVV-spot: Rutte noemt filmpje onsmakelijk, moslimorganisaties 'sprakeloos'
Neem een A4 en breng de standpunten in de tekst in kaart.
Licht ze waar nodig kort toe.
Bespreek kort de overeenkomsten en verschillen.
Neem het blad mee naar de volgende les.