De kansen en risico's van livestreams

Lees het artikel Ellende via livestreams zal alleen maar toenemen

Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het exces
▢ de strategist
▢ het incident
▢ het aspect

Leerdoel:
▢ Ik kan argumentatie in een tekst beschrijven

Opdrachten:
Schrijf een een kort betoog over hoe we het beste met de mogelijkheid van livestreams om kunnen gaan. Houd een lengte van een half A4 aan.