Hoe tweedehands de markt verpest

Lees het artikel Ze willen onze afdankertjes niet meer in Oost-Afrika. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
▢ Ik kan oorzaken, gevolgen en oplossingen in een tekst aanwijzen en toelichten


Woordenschat:
▢ commercieel
▢ committeren
▢ de capaciteit
▢ importeurs
▢ statistieken

Opdracht:
1. Welk probleem beschrijft het artikel?
2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het probleem?
3. Wat zijn gevolgen van het probleem?
4. Welke oplossingen noemt het artikel?