Nepaccounts en verzonnen verhalen

Lees het artikel Dotan is niet de enige die manipuleert, maar 'hij ging een grens over'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ immuun
▢ manipuleren
▢ moreel
▢ algoritme

Leerdoel:
▢ Ik kan vormen van misbruik van social media beschrijven
▢ Ik kan vertellen hoe misbruik kan worden ontdekt

Vragen:1. Hoe kun je volgens de tekst social media misbruiken?
2. Beschrijf kort de voorbeelden van misbruik in de tekst.
3. Wat kan erop duiden dat er sprake is van misbruik?
4. Hoe zou je zulk misbruik kunnen voorkomen?