Staal en zijde

Lees het artikel China werkt aan nieuwe zijderoute door de Balkan. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ infrastructuur
▢ geografisch
▢ transparant
▢ het akkoord
▢ de belemmering


Leerdoel:
▢ Ik kan het verband tussen oorzaak, probleem en gevolg in een tekst benoemen

Opdracht:
1. Zoek uit wat zijderoute was.
2. Wat betekent uitdrukking in deze tekst?
3. Waarom beperkt EU handel?
4. Wat maakt goede relaties met landen als Servië belangrijk voor China?
5. Welke strategie vermoedt de schrijver achter China's relatie met Servië?