Veel vragen over Facebookdata

Lees het artikel Het is de week van de waarheid voor Facebook. Beantwoord daarna de vragen. 

Woordenschat:
▢ cruciaal
▢ schending
▢ rekenschap
▢ transparantie

Leerdoel:
▢ Ik kan standpunten in een tekst beschrijven
▢ Ik kan vertellen hoe social media data kunnen gebruiken

Opdracht:
Zet de in het artikel genoemde klachten over Facebook op een rij.