Wees jeself

Lees het artikel Selfies centraal in museum in Los Angeles. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
▢ Ik kan een nieuwsbericht in enkele zinnen samenvattenWoordenschat:
▢ impact
▢ interactief
▢ illusie
▢ narcistisch
▢ vervlakking

Opdracht:
Het selfiemuseum heeft amusementswaarde, maar wil ook aan het denken zetten. Maak een kort nieuwsitem van maximaal 1 minuut waarin je de tekst samenvat. Zorg voor een passend decor. Maak zelf de keuze of je als verteller in beeld bent.