Wereld rouwt om Avicii

Lees het artikel 'Avicii vergelijken met Mozart is zo gek nog niet'. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de compositie
▢ de feedback
▢ innovatief
▢ het genre
▢ fysieke
▢ de impact

Leerdoel: 
▢ Ik kan de muzikale betekenis van Avicii kort benoemen

Opdracht:
1. Bespreek kort welke betekenis Avicii volgens geïnterviewden heeft gehad voor de ontwikkeling van de (dance)muziek. Schrijf je antwoord kort op.
2. Zoek nog een bron die zijn muzikale betekenis bespreekt. Schrijf de kern kort op.

antwoordenblad