Zandverdediging

Lees het artikel Hoe gigantische zandhopen ons beschermen tegen de stijgende zee. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het zeegat
▢ de zeewering
▢ de zandmotor

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een tekst / clip benoemen
▢ Ik kan verschillende verdedigingswerken tegen water beschrijven

Opdracht:
Beschrijf de kern van het artikel en de clip.