BOA's staan met lege handen

Lees het artikel 'BOA's standaard uitrusten met wapenstok en pepperspray'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ BOA
▢ analyse
▢ constructief
▢ verbaal
▢ geweldsmiddel

Leerdoel:
▢ Ik kan argumentatie verzamelen, uitbreiden en beoordelen

Opdracht:
1. Verzamel de argumenten vòòr en tegen geweldsmiddelen voor BOA's.
2. Vul de lijstjes aan met in totaal nog minstens vijf argumenten.
3. Geef jouw mening over de vraag wel/niet geweldsmiddelen voor BOA's.

antwoordenblad