Criminaliteit in cijfers

Lees het artikel Criminaliteit in Nederland gedaald naar niveau 1980 of het artikel Minder criminaliteit maar zo voelt het niet. Hoe komt dat? Maak daarna de opdracht.

Woordenschat artikel 1:
▢ stabiel
▢ het vermogensdelict
▢ de kentering
▢ de golfbeweging
▢ de criminaliteit

Woordenschat artikel 2:
▢ liquidatie
▢ de ontzuiling
▢ de globalisering
▢ de retoriek
▢ het pessimisme

Leerdoel:
▢ Ik kan een verslag (met cijfers) samenvatten

Opdracht:
Breng de belangrijkste informatie in kaart.