De voetafdrukken van ons koopgedrag

Lees het artikel Wat jij hier koopt, heeft wereldwijd effect op het milieu. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ consequenties
▢ voetafdruk
▢ indicator
▢ hulpbronnen
▢ genuanceerd

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst met beeld en tekst samenvatten

Opdracht:
Breng de inhoud van de tekst in beeld in een infographic.

antwoordenblad