Duurdere winkelmandjes

Lees het artikel Het antwoord op het migratieprobleem ligt in uw winkelmandje. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de consul
▢ de mentaliteit
▢ de arbeidsmigratie
▢ fair trade
▢ gelijke tred

Leerdoel: 
▢ Ik kan de redenering in een betoog of commentaar benoemen

Opdracht:
1. Welke mentaliteitsverandering is noodzakelijk volgens de consul?
2. Welke extra druk oefenen supermarkten uit?
3. Wat is het verschil tussen de lonen van Poolse en Bulgaarse werknemers in Europa en werknemers uit Afrika?
4. Leg uit wat het verschil is tussen arbeidsmigranten en economische vluchtelingen.
5. Waarom zullen waarschijnlijk nóg méér jongeren uit Afrika naar Europa willen komen?
6. Welke druk oefenen sociale media uit op deze jongeren?

7. Wat signaleert de schrijver bij Afrikanen die welvarend(er) terugkeren uit het westen?