Gewiekste oplossingen gezocht

Lees het artikel Wat te doen met een afgeschreven windmolen. Beantwoord daarna de vragen. 

Woordenschat: 
▢ het composietmateriaal
▢ de coating
▢ hoogwaardig
▢ de component
▢ de strategie

Leerdoel:
▢ Ik kan keuzemogelijkheden in een tekst met elkaar vergelijken

Opdracht:
1. Maak een vergelijking van de vijf mogelijkheden in het artikel. Bespreek voor- en nadelen.
2. Welke van de vijf mogelijkheden lijkt je het meest een investering waard?

antwoordenblad