Het nieuws vecht om voorrang

Lees het artikel ´Zij vieren royal weddings, wij begraven kinderen´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ niet mis te verstaan
▢  de parallel
▢ het debat

Leerdoel: 
▢ Ik kan een vraagstuk of een debat waarnaar een tekst verwijst toelichten

Opdracht:
1. Wat is de kritiek van de kranten?
2. Geef je eigen oordeel over de manier waarop de kranten omgaan met beide nieuwsfeiten.

antwoordenblad