Onnoemelijk veel vergeten data

Lees het artikel Miljoenen pagina´s aan data over deze twee socialemediasterren. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de privacywet
▢ de data
▢ de autoriteit
▢ de persoonsgegevens
▢ de misstand

Leerdoel:
▢ Ik kan waarschuwingen en aansporingen in een tekst toelichten

Opdracht:
Licht toe op welke risico´s en onbekende feiten de tekst en de video wijzen.

antwoordenblad