Ramadan en examens vallen samen

Lees het artikel Hoe maak je eindexamens tijdens de ramadan? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de beproeving
▢ cruciaal
▢ de discipline
▢ de routine
▢ saamhorigheid

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een nieuwsbericht samenvatten

Opdracht:
1. Welke redenen noemt de tekst voor het vasten?
2. Welke adviezen geven deskundigen om gelijktijdig te kunnen vasten en examen te doen?

antwoordenblad