Aanval op de journalistiek

Lees het artikel 'Alles wordt harder en feller, ook de represailles'. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de represaille
▢ de rechtsstaat
▢ sanctioneren
▢ het publieke debat
▢ ondermijnen

Leerdoel: 
▢ Ik kan conclusies in een beschouwing bespreken

Opdracht:
Vat het artikel samen in vijf conclusies. Stel in elke conclusie een woord uit de woordenschat centraal.

antwoordenblad