Een wet voor méér tijd voor burgerschap in school

Lees het artikel 'Minister Slob wil strenger toezicht op onderwijs in goed burgerschap'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het burgerschap
▢ democratisch
▢ de rechtstaat
▢ de fundamentele waarden
▢ de oefenplaats

Leerdoel:
▢ Ik kan vertellen wat we onder burgerschap verstaan

Opdracht:
1. Wat bedoelen we met burgerschap?
2. Hoe omschrijf jij goed burgerschap?
3. Waar moet nieuwe wetgeving voor zorgen?
4. Hoe zouden scholen volgens jou (jullie) burgerschap het beste kunnen ontwikkelen bij leerlingen?

antwoordenblad