Grensbeleid Trump onder vuur en ingetrokken

Lees het artikel Gezicht van Amerikaanse grensbeleid is samen met haar moeder

Woordenschat:
▢ het asiel
▢ het politiek asiel
▢ het decreet
▢ strafrechtelijk
▢ de procedure

Leerdoel: 
▢ Ik kan met w-vragen de kern van een tekst bepalen

Opdracht:
1. De tekst is bijna verhalend. Leg uit waarom de schrijver dat doet.
2. Welke twee onderwerpen bespreekt de tekst?
3. De tekst geeft over beide onderwerpen antwoord op de w-vragen wie, wat, waar, wanneer en waarom. Maak een schema met deze w's en noteer voor beide onderwerpen de antwoorden.

antwoordenblad