Kritiek Melania op zerotolerance

Lees het artikel Van hun ouders gescheiden aan de grens: honderden kinderen worden in Texas vastgehouden in kooien. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de detentie
▢ de immigratiepolitiek
▢ immoreel
▢ de criminalisering
▢ de internering

Leerdoel:
▢ Ik kan de verdere ontwikkeling van een gebeurtenis volgen en hiervan kort verslag doen

Vragen:
1. Waarom is er veel kritiek? 
2. Vindt de schrijver dat Melania het beleid van haar man tegenspreekt? Motiveer je antwoord. 
3. Republikeinen noemen verschillende redenen waarom zero-tolerance noodzakelijk is. Welke redenen? 
4. Vind je de vergelijking met Japanse interneringskampen op zijn plaats? Motiveer je antwoord.
5. Welke paralellen zie je met Europese discussies over grensbeleid? 
6. Wat is een belangrijk verschil tussen Europa en de V.S. in de toestroom? 
7. Beoordeel de titel van het artikel. Past deze goed bij de inhoud. Motiveer je antwoord.
8. Volg het nieuws gedurende een week. Noteer verdere ontwikkelingen in enkele zinnen. Neem je antwoorden mee naar de les op de afgesproken datum.