Migratietop: kansarm, kansrijk, kansloos?

Lees het artikel Er is geen migratiecrisis en geen eurocrisis; de EU kent een politieke crisis. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het quotum
▢ de migratie
▢ de alliantie
▢ ontmantelen
▢ de coalitie

Leerdoel:
▢ Ik kan de opinie in een beschouwing bespreken

Opdracht:
1. Het artikel is een voorbeschouwing. Wat bedoelen we daarmee?
2. De schrijver heeft ook een aantal duidelijke meningen en verwachtingen. Wat betoogt de schrijver in het artikel?
3. Welk antwoord geeft de schrijver op de vraag of de top kansarm, kansrijk of kansloos is?

antwoordenblad