Oneerlijke koop

Lees het artikel \Supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting boeren. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de transparantie
▢ de marktpositie
▢ de distributieketen
▢ de branche
▢ de duurzaamheidscriteria
Leerdoel: 
▢ Ik kan voorwaarden beschrijven voor eerlijke handel (fair trade)

Opdracht:
Beschrijf met behulp van de vijf woorden van woordenschat kort de kern van de tekst.