Oplossing om agenten méér te beschermen

Lees het artikel 'Ik ben niet bij de politie gegaan om iemand van het leven te beroven'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de represailles
▢ het incident
▢ de aantijging
▢ de rechtsvervolging
▢ de status

Leerdoel:
▢ Ik kan de probleemstelling in een tekst verhelderen

Opdracht:
1. Welk probleem wordt in de tekst besproken?
2. Welke oplossing wordt in de tekst besproken?
3. Met welke argumenten wordt voor de oplossing gepleit?
4. Welke tegenargumenten kun je inbrengen tegen de oplossing in de tekst?

antwoordenblad