Opmerkelijke WK-feiten

Lees het artikel WK-cijfers: van de oudste selectie tot kleinste speler. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ geroutineerd
▢ mondiaal
▢ de kroon spannen
▢ millimeterwerk
▢ uitverkoren
▢ prominent

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst samenvatten in een mindmap of een infographic

Opdracht:
Breng alle informatie overzichtelijk in beeld in een infographic.