Regenboogcoalitie kiest voor groen

Lees de artikelen Regenboogcoalitie presenteert eerste Klimaatwet en Vijf vragen over de klimaatwet. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ het akkoord
▢ duurzaam
▢ de reductie
▢ committeren
▢ hybride

Leerdoel: 
▢ Ik kan hoofdpunten uit een informatieve tekst benoemen

Opdracht:
1. Maak een kernachtige (schematische) samenvatting van de hoofdpunten van beide artikelen
2. Beoordeel je samenvatting met het antwoordenblad dat je van de leraar krijgt

antwoordenblad