Water voor cola

Lees het artikel ´Voor 1 liter Coca Cola is geen 2 liter water nodig, maar 70´. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ claimen
▢ schermen
▢ de ruchtbaarheid
▢ transparant
▢ het watermanagement

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst samenvatten met een schema

Opdracht:
Maak met onderstaande woorden en cijfers een samenvattend schema van de tekst. Voeg geen woorden, zinnen of cijfers toe. Zorg dat je met het schema de kern van de tekst kunt bespreken.

2 liter (water)
1 liter (cola)
productie grondstoffen
70 liter
duurzaamheid
1,2 liter
voorbeeldfunctie
watermanagement
suiker
waterneutraal
bos
transparant
projecten