Zichtbaarheid en mensenrechten

Lees het artikel Denemarken doet boerka vanaf augustus in de ban. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ onverenigbaar
▢ de waarden
▢ de publieke ruimte
▢ impliceren
▢ de integratie

Leerdoel: 
▢ Ik kan onderwerp en hoofdgedachte benoemen
▢ Ik kan argumenten in een tekst bespreken

Opdracht:
Benoem de volgende onderdelen van de tekst: 
▢ onderwerp
▢ argumenten vóór verbod
▢ argumenten tegen verbod
▢ hoofdgedachte

antwoordenblad