Een handtekening onder faire handel

Lees het artikel Supermarkten hadden het voedselconvenant gewoon moeten tekenen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ moreel
▢ het convenant
▢ de richtlijn
▢ de branche
▢ verankeren

Leerdoel: 
▢ Ik kan manieren bespreken om eerlijke handel te bevorderen

Opdracht:
Maak een infographic over het bevorderen van fair trade.

antwoordenblad