Een oppepper voor het Italiaanse voetbal

Lees het artikel Zo verdient Juventus Ronaldo dubbel en dwars terug. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de aderlating
▢ de merchandise
▢ de inflatiecorrectie
▢ de winstmarge
▢ immoreel

Leerdoel:
▢ Ik herken argumenten en kan ze toelichten en ordenen

Opdracht:
Schrijf een kort bericht van twee alinea´s waarin je de voordelen van de aankoop van Ronaldo bepleit.
HV: Maak een keuze welke argumenten vóór de aankoop het sterkst zijn en geef die vooral aandacht in je tekst.

antwoordenblad