Gloeiendheet beton en groene woontorens

Lees het artikel Klimaatdeskundigen: gemeenten onvoldoende voorbereid op droogte en hitte. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de adaptatie
▢ de drainage
▢ de bodemdaling
▢ de vegetatie
▢ de infrastructuur
▢ de arbeidsproductiviteit

Leerdoel: 
▢ Ik kan maatregelen noemen om op grotere schaal hitte te bestrijden

Opdracht:
1. Waardoor is het in de stad gemiddeld een paar graden warmer dan op het platteland?
2. Hitte vraagt een andere infrastructuur in Nederland. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.
3. Wat is het nut van hittekaarten?
4. Hitte bestrijding hangt samen met een economische keuze. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.
5. Waarom is het beter een lokaal hitteplan te maken dan een regionaal hitteplan?

antwoordenblad