Goed voor een plek in de Fortnite top 20

Lees het artikel Thorben (18) verdient bakken geld met spelletje Fortnite op Playstation. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het understatement
▢ in principe
▢ de inspirator
▢ de donatie
▢ de ambitie

Leerdoel: 
▢ Ik kan vragen stellen bij een tekst

Opdracht:
1. Op welke belangrijke vragen geeft de tekst antwoord? Geef ook het antwoord.
2. Welke vragen blijven onbeantwoord na het lezen van de tekst?
3. Welke belangrijke tips staan in de kadertekst?
4. Noteer de moeilijke woorden uit deze tekst. Schrijf de betekenis er achter.

antwoordenblad