Goudteler tegen wil en dank

Lees het artikel Octavio gamet 12 uur per dag, 7 dagen per week om te overleven in Venezuela. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ virtueel
▢ relatief
▢ de inflatie
▢ de valuta
▢ de crisis

Leerdoel:
▢ Ik kan directe en indirecte effecten van inflatie noemen
▢ Ik kan de kern van een tekst in een schema samenvatten

Opdracht:
Het artikel legt de slechte economische situatie in Venezuela uit. Maak een schema van wat de tekst over die crisis vertelt. Verwerk ook het voorbeeld van Octavio in het schema.

antwoordenblad