Kiezen tussen vrijheid en provocatie

Lees het artikel De cartoonwedstrijd van Wilders: wat houdt die precies in? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de spotprent
▢ de jihadist
▢ de provocatie
▢ satirisch
▢ vrijheid van meningsuiting

Leerdoel:
▢ Ik kan hoofd- en bijzaken in een artikel onderscheiden
▢ Ik kan dilemma's in een artikel herkennen en beschrijven
▢ Ik kan het begrip vrijheid van meningsuiting bespreken a.d.h.v. dilemma's uit een bron

Opdracht:
1. Inventariseer kort en bondig hoofd- en bijzaken in de tekst
2. Bespreek kort en bondig de dilemma's die het artikel noemt

antwoordenblad