Stop de zomer- en wintertijd!

Lees het artikel Duidelijk signaal Europeanen: stop de zomertijd. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de consultatie
▢ de respondent
▢ fervent
▢ beoogd

Leerdoel:
▢ Ik kan een artikel in beeld en tekst samenvatten
▢ Ik kan ontstaan en werking van zomer- en wintertijd benoemen

Opdracht:
Vat de informatie in het artikel samen in een infographic.

antwoordenblad