Tegengeluid bij het boerkaverbod

Lees het artikel 'Blote jurk mag, nikab is een probleem'. Beantwoord daarna de vragen. 

Woordenschat:
▢ de emancipatie
▢ de integratie
▢ de fundamentele rechten
▢ de symboolwetgeving
▢ de boerka
▢ de nikab

Leerdoel:
▢ Ik kan verschillende redenen voor wel/niet dragen van een boerka of een nikab bespreken

Opdracht:
Vat het betoog van de schrijfster samen. Gebruik evt. als bouwstenen voor je samenvatting de woorden van de woordenschat.

antwoordenblad