Advocatenwerk

Lees het artikel Na Mohammed Bouyeri en Robert M. ook dure advocaat voor Jos B., hoe kan dat? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het strafrecht
▢ genereren
▢ principieel
▢ het idealisme
▢ de rechtstaat

Leerdoel:
▢ Ik kan a.d.h.v. enkele vragen de kern van een tekst benoemen

Opdracht:
1. Wat is de aanleiding voor het artikel?
2. Wat zijn toevoegingszaken?
3. Wat krijgen topadvocaten ook dankzij zogenaamde toevoegingszaken?
4. Wat wordt bedoeld met principieel idealisme?
5. Goed advocatenwerk is ¨een bevestiging van de rechtstaat". Leg deze uitspraak uit.