De game-industrie verdient tegenwoordig véél meer en héél anders

Lees het artikel en bekijk de clip Hoe de game-industrie een multi-miljardenbusiness werd. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de microtransactie
▢ het verdienmodel
▢ de omzet
▢ lucratief
▢ de kaskraker

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst / een filmpje mondeling kort samenvatten met een logische opbouw

Opdracht:
1a. Lees de tekst.
1b. Maak aantekeningen over de belangrijkste zaken. Noteer ook de volgorde waaein alles wordt verteld.
1c. Vertel aan de klas wat in de tekst staat. Je mag daarbij gebruik maken van je aantekeningen.

2a. Bekijk het filmpje.
2b. Maak aantekeningen over de belangrijkste zaken. Noteer ook de volgorde waarin alles wordt verteld.
2c. Vertel aan de klas wat in de tekst staat. Je mag daarbij gebruik maken van je aantekeningen.

antwoordenblad